Inspiration

Thy Word Have I Hid In Mine Heart

Thy Word Have I Hid In Mine Heart

Psalms 119:11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.     I.   GOD’S WORD INFORMS US 👉1. 1 John 3:4, Sin is transgression of the law. Nalalaman natin ang dapat nating gawin sa pamamagitan ng pagnabasa at pag intindi natin sa Salita ng...

Palaging Magpasalamat sa Panginoon

Palaging Magpasalamat sa Panginoon

1 Thessalonians 5:18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.   -Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa araw na ito naniniwala ako na tayong lahat ay pinagpala ng Diyos at Siya'y patuloy na kumikilos sa ating buhay.  ...

Pusong Dalisay

Pusong Dalisay

Mateo 5:8 “Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos." Ang Diyos ay laging tumitingin sa puso,hindi lamang sa itsura o panlabas na anyo, ang tunay na kabutihan ay makikita sa kalooban at sa anumang bagay na nakikita lamang ng ating mga...

Thy Word Have I Hid In Mine Heart

Psalms 119:11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.     I.   GOD’S WORD INFORMS US 👉1. 1 John 3:4, Sin is transgression of the law. Nalalaman natin ang dapat nating gawin sa pamamagitan ng pagnabasa at pag intindi natin sa Salita ng...

Palaging Magpasalamat sa Panginoon

1 Thessalonians 5:18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.   -Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa araw na ito naniniwala ako na tayong lahat ay pinagpala ng Diyos at Siya'y patuloy na kumikilos sa ating buhay.  ...

Pusong Dalisay

Mateo 5:8 “Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos." Ang Diyos ay laging tumitingin sa puso,hindi lamang sa itsura o panlabas na anyo, ang tunay na kabutihan ay makikita sa kalooban at sa anumang bagay na nakikita lamang ng ating mga...