1 Thessalonians 5:18
In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
 
-Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa araw na ito naniniwala ako na tayong lahat ay pinagpala ng Diyos at Siya’y patuloy na kumikilos sa ating buhay.
 
Tayo ay maging mapagpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng panahon sapagkat Siya ay mabuti,may mga pagkakataon man na tayo ay nahihirapan at nasasaktan hindi ibig sabihin nito na pinabayan na tayo at iniwan ng Diyos kundi may mga pagkakataon na gusto ng Diyos na tayo ay lalong tumibay pa sa ating mga pananampalataya kaya huhubugin Niya ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng iba’t ibang bagay may mga magaganda at may mga hindi rin naman kagandahang pangyayari sa buhay ngunit ang kagandahan ng lahat ng ito ay ang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sapagkat sa dulo nito ay may kalakip na pagpapala.
 
Kaya’t ano man ang ating sitwasyon sa mga oras na ito nawa ay magawa parin natin ang magpasalamat at magpuri sa ating PANGINOON sapagkat Siya ay mabuti 😇
 

How To Make A Delicious Mango Cheesecake Recipe

How To Make A Delicious Mango Cheesecake Recipe A fresh delicious mango cheesecake will certainly be a popular dessert at your gathering! Can you imagine it’s a hot humid day? Besides being refreshed, how about tickling your taste buds with a fresh delicious mango...

How Chickens Are Raised In The Philippines

How Chickens Are Raised In The Philippines Ang pag-aalaga ng mga manok sa likod-bahay ay maaaring maging isang kapakipakinabang na karanasan at isang mahusay na paraan upang turuan ang mga bata tungkol sa kalikasan, agrikultura at responsibilidad sa pag-aalaga ng mga...

Goat Farming In The Philippines

Goat Farming In The Philippines Ang mga magsasaka sa Pilipinas ay nag-aalaga ng katutubong Kambing dahil naniniwala ang mga magsasaka na mas mura ang mga ito sa pag-aalaga kumpara sa mga purebred. Mga 10 katutubong Kambing ang maaaring pakainin sa mga feedstuff na...

How Rice Is Grown In The Philippines And Its Benefits

How Rice Is Grown In The Philippines And Its Benefits   What is Rice or Palay? Ang Palay (Genus Oryza) ay isang halaman sa pamilya ng mga damo na isang pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng halos kalahati ng populasyon ng tao sa buong daigdig. Ang Palay ay...