Mateo 5:8

“Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.”

Ang Diyos ay laging tumitingin sa puso,hindi lamang sa itsura o panlabas na anyo, ang tunay na kabutihan ay makikita sa kalooban at sa anumang bagay na nakikita lamang ng ating mga mata, at alam ng Diyos ang lahat ng nilalaman ng ating mga puso, katulad ng nasa banal na kasulatan, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa kabila ng nangyayaring negatibo sa ating mundo, panatilihin nating dalisay ang ating mga puso upang hindi tayo magkasala at mapalayo sa Panginoon. Asamin natin palagi ang dalisay na puso at maglingkod sa Diyos ng buong puso. 😇