Psalms 119:11
Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
 
 
I.   GOD’S WORD INFORMS US
👉1. 1 John 3:4, Sin is transgression of the law.
Nalalaman natin ang dapat nating gawin sa pamamagitan ng pagnabasa at pag intindi natin sa Salita ng Diyos
 
 
 
II.  GOD’S WORD WARNS US
👉Rom. 6:23, Wages of sin is death.
 
👉Rom. 8:13, live after the flesh, die.
Nagbibigay babala ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita kaya huwag natin itong isantabi o ipagsa walang bahala
 
 
 
III. GOD’S WORD DEVOTES US
👉Job 13:15, Though he slay me…
👉Num. 13:30, Let us go up at once.
Sa pamamagitan ng kanyang mga Salota tayo ay nagkakaroon ng pang unawa at mas nakikilala natin bilang ating Diyos at Ama
 
 
 
IV.  GOD’S WORD INSPIRES US
👉 1 Thess. 4:16-18, the dead in Christ shall rise first.
Lahat ng mga salita at pangako ng ating Diyos ay totoo at ang lahat ng ito ay makabubuti sa atin
 
 
 
V.   GOD’S WORD TRANSFORMS US
👉 Rom. 12:1-2, be ye transformed by the renewing of your mind
 
Bible is the only book that can change lives
Kayang hilumin at baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay sa atinh buhay sa pamamagitan ng Kanyang mga Salita 😇